THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.lpj.com.vn
Địa chỉ tên miền: lpj.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Ngọc Ấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313055310
Trụ sở Doanh nghiệp: 35 An Dương Vương, P.8, Quân 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862828828

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm