THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://surivame.com
Địa chỉ tên miền: surivame.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Ngọc Hoàng Oanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lê Nguyên Khôi
MST/ĐKKD/QĐTL: 8073235345
Trụ sở Doanh nghiệp: 96 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0985373998

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm