THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.tradaigia.vn
Địa chỉ tên miền: tradaigia.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đức Học
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101087582
Trụ sở Doanh nghiệp: 105 Trường Chinh, phường Phường Liệt, quận Thanh Xuân
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438688380

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm