THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: decode
Địa chỉ tên miền: decode.vn
Người chịu trách nhiệm: ĐINH VŨ HUY
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đinh Vũ Huy
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305685894
Trụ sở Doanh nghiệp: 96 Quang Trung, Phường Lộc Thọ-Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0907193939

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm