THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An
Địa chỉ tên miền: tankhanhan.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thanh Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An
MST/ĐKKD/QĐTL: 2900741212
Trụ sở Doanh nghiệp: Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0383514527

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm