THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.banhtrungthugivral.com.vn/
Địa chỉ tên miền: banhtrungthugivral.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Văn Nguyễn Thành Nhân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Gia Văn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304744000
Trụ sở Doanh nghiệp: 11 Sông Đáy, Phường 2, Quận Tân Bình
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38486667

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm