THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nệm Giá Sốc
Địa chỉ tên miền: nemgiasoc.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Đức Cường
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303001972
Trụ sở Doanh nghiệp: 91 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0854082564

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm