THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.hongminhbaby.vn
Địa chỉ tên miền: hongminhbaby.vn
Người chịu trách nhiệm: LƯU HỒ BẮC
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh Doanh Lưu Hồ Bắc
MST/ĐKKD/QĐTL: 01A8014739
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 36 phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0912033055

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm