THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vuaphukienso.com
Địa chỉ tên miền: vuaphukienso.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tuấn Hưng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Tuấn Hưng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313216342
Trụ sở Doanh nghiệp: 27B Nguyễn Thượng Mẫn - TP. Hải Dương
Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0968571991

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm