THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://vesinhhaiphong.com
Địa chỉ tên miền: vesinhhaiphong.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Việt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại và làm sạch công nghiệp Văn Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0201349619
Trụ sở Doanh nghiệp: số 6B/ 47 Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02258600800

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm