THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: dogophongthuy.com.vn
Địa chỉ tên miền: dogophongthuy.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đào Đức Thịnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Tiến Thịnh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101697027
Trụ sở Doanh nghiệp: 12A4, TT Pin Văn Điển, Thanh trì, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436810333

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm