THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: quangminhdongho.vn
Địa chỉ tên miền: quangminhdongho.vn
Người chịu trách nhiệm: Võ Thị Vinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đồng hồ Quang Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 2900166876
Trụ sở Doanh nghiệp: 09 Cao thắng-Hồng Sơn-Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 3845081

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm