THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bia Sài Gòn Sông Lam
Địa chỉ tên miền: sasobeco.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Võ Hải Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
MST/ĐKKD/QĐTL: 2900783332
Trụ sở Doanh nghiệp: Khối 01 - Hưng Đạo - Hưng Nguyên - Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0383587200

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm