THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vitexnutrition.com.vn
Địa chỉ tên miền: vitexnutrition.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Bảo Châu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vitex Nutrition Vietnam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312179909
Trụ sở Doanh nghiệp: 51 Nguyễn Văn Đừng, Phường 06, Quận 05, TP.Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838380897

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm