THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Yamaha Ngọc Vũ
Địa chỉ tên miền: yamahangocvu.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Bảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Ngọc Vũ
MST/ĐKKD/QĐTL: 6000411917
Trụ sở Doanh nghiệp: Khối 3, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar
Tỉnh/Thành phố: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 05003625039

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm