THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kính Hàng Hiệu
Địa chỉ tên miền: kinhhanghieu.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Thu Hương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Thị Thu Hương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101994326
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 244 + 246 - Tây Sơn - phường Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0917888606

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm