THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: sgreen.vn
Địa chỉ tên miền: sgreen.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Trung Kiên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Quà Tặng Gỗ Sgreen.vn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312762941
Trụ sở Doanh nghiệp: 16 Lê Tấn Quốc. P13.Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909808576

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm