THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO MINH
Địa chỉ tên miền: baovebaominh.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Hồ Bắc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312462296
Trụ sở Doanh nghiệp: 2/79 Phan Thúc Duyện, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0835895248

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm