THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: yanmart.vn
Địa chỉ tên miền: yanmart.vn
Người chịu trách nhiệm: Luyện Đức Duy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Luyện Đức Duy
MST/ĐKKD/QĐTL: 01F8010435
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 156 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0983166086

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm