THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: MeBeOnline.vn
Địa chỉ tên miền: mebeonline.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần VINANOI
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311417501
Trụ sở Doanh nghiệp: 82 Đường số 45, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862789409

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm