THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: duocphamdaphuc.com
Địa chỉ tên miền: duocphamdaphuc.com
Người chịu trách nhiệm: Bùi Mạnh Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dược phẩm Đa Phúc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100366745
Trụ sở Doanh nghiệp: 395 Nguyễn Khang, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438514447

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm