THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đồng hồ MD
Địa chỉ tên miền: mdwatch.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Hoàng Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8071152518
Trụ sở Doanh nghiệp: 78 - Ngõ Giáp Bát - Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0904616318

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm