THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Giải Pháp Văn Phòng
Địa chỉ tên miền: giaiphapvanphong.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Nam
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: CTY TNHH TM DV NGUYỄN NAM
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303540685
Trụ sở Doanh nghiệp: 48 Nguyễn Thị Huỳnh P.11, Q.PN
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38444475

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm