THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tân Viễn Thông Nha Trang
Địa chỉ tên miền: tanvienthong.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Tấn Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tân Viễn Thông Khánh Hòa
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200580644
Trụ sở Doanh nghiệp: 102 Quang Trung - Phường Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 3523979

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm