THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Seven.AM
Địa chỉ tên miền: shop.sevenam.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Vũ Hải Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MHA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0103003355
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 68 - phố Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thàn phố Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438246362

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm