THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.scj.vn
Địa chỉ tên miền: scj.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Tuấn Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH SCJ TV SHOPPING
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310625379
Trụ sở Doanh nghiệp: 38 Huỳnh Lan Khanh, P. 2, Q. Tân Bình , Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838448948

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm