THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng
Địa chỉ tên miền: caobangimexco.com
Người chịu trách nhiệm: Chu Thị Xuân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng
MST/ĐKKD/QĐTL: 4800100836
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 26 Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Cao Bằng
Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0263851528

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm