THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://esale.zing.vn
Địa chỉ tên miền: esale.zing.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Hồng Minh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303490096
Trụ sở Doanh nghiệp: 52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862664488

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm