THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.khatoco.com
Địa chỉ tên miền: khatoco.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Tiến Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Tổng công ty Khánh Việt
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200486169
Trụ sở Doanh nghiệp: 118 Hùng Vương - Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583522024

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm