THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: techSOLUTiONS - Key For Life
Địa chỉ tên miền: techsolutions.vn
Người chịu trách nhiệm: Phan Ngọc Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch Vụ và Giải Pháp Công Nghệ Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312270587
Trụ sở Doanh nghiệp: 17-19 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0873006424

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm