THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH MTV TM Phương Chi
Địa chỉ tên miền: phuongchipharma.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Chí Quyết
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV TM Phương Chi
MST/ĐKKD/QĐTL: 0800932072
Trụ sở Doanh nghiệp: Ngã tư Quán Gỏi, X.Hưng Thịnh, H.Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 03203777690

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm