VĂN BẢN PHÁP LUẬT
STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 21/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của BCT quy định về quản lý website TMĐT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của BCT quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động Bộ Công Thương 20/08/2018
2 59/2015/TT-BCT Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động Bộ Công Thương 31/12/2015
3 47/2014/TT-BCT Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về Quản lý website thương mại điện tử. Thay thế cho Thông tư số 12/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 05/12/2014
4 185/2013/ND-CP Nghị định số 185/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Chính phủ 15/11/2013
5 12/2013/TT-BCT Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử Bộ Công Thương 25/06/2013
6 52/2013/NĐ-CP Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử Chính Phủ 16/05/2013
7 94/2012/NĐ-CP Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu Chính phủ 12/11/2012
8 16/2012/QH13 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 Quốc Hội 21/06/2012
9 59/2006/NĐ-CP Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện Chính phủ 12/06/2006