THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.pgi.com.vn
Địa chỉ tên miền: pgi.com.vn
Người chịu trách nhiệm: LÂM ĐỨC TỐ GIANG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Phúc Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305078064
Trụ sở Doanh nghiệp: 10 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 62990552

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm