THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.phuthai.vn
Địa chỉ tên miền: phuthai.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Bình
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phú Thái
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101383937
Trụ sở Doanh nghiệp: 101K3 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436282346

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm