THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vinhphatmobile.com
Địa chỉ tên miền: vinhphatmobile.com
Người chịu trách nhiệm: Dương Minh Ngọc Tuyết
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Cửa hàng Vĩnh Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 41J8017864
Trụ sở Doanh nghiệp: 284 đường 3/2, P. 12, Q. 10, TPHCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0871066868

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm