THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.secco.vn
Địa chỉ tên miền: secco.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Hữu Hiển
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH HCSP
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312025426
Trụ sở Doanh nghiệp: 30 đường 2, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0837311433

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm