THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: dangcapdigital.vn
Địa chỉ tên miền: dangcapdigital.vn
Người chịu trách nhiệm: Lý Minh Nhật
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lý Minh Nhật
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309895525
Trụ sở Doanh nghiệp: 164 Nguyễn Phúc Nguyên, P9, Q3
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862788788

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm