THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://hocnghe.com.vn
Địa chỉ tên miền: hocnghe.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Văn Vĩnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101228177
Trụ sở Doanh nghiệp: Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0462780670

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm