THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Gánh Hàng Rong - Hồn Việt
Địa chỉ tên miền: ganhhangrong.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ kinh doanh cá thể Gánh Hàng Rong
MST/ĐKKD/QĐTL: 0308895561
Trụ sở Doanh nghiệp: 115/2 Trần Quốc Thảo Q3
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903330312

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm