THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CÔNG TY TNHH MTV HN DOTNET
Địa chỉ tên miền: hndotnet.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Bình Châu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Hn Dotnet
MST/ĐKKD/QĐTL: 5900476714
Trụ sở Doanh nghiệp: 134 Quyết Tiến - Pleiku- Gia Lai
Tỉnh/Thành phố: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0593823671

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm