THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Giải Pháp Phòng Chống Cháy Nổ OLYM
Địa chỉ tên miền: giaiphapphongchongchayno.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Chính
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Giải pháp phòng chống cháy nổ OLYM
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106565031
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ dân phố Phú diễn, Phường phú diễn, Q bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0432007286

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm