THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Điện máy Quang Minh
Địa chỉ tên miền: quangminh.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thành Đăng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM & PTCN Quang Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101886867
Trụ sở Doanh nghiệp: Căn hộ 62, nhà E1, tập thể Dệt 8-3, Hoàng Mai
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 36425555

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm