THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: NetPlus Corporation
Địa chỉ tên miền: netplus.vn
Người chịu trách nhiệm: Dương Văn Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Net P.Lu.S
MST/ĐKKD/QĐTL: 0400622855
Trụ sở Doanh nghiệp: 11 Nguyễn Thị Minh Khai
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02363565552

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm