THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện - Tự Động Hóa A&E
Địa chỉ tên miền: aecom.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị Thùy Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện - Tự Động Hóa A&E
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302277600
Trụ sở Doanh nghiệp: 100 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838224028

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm