THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: xenangtuson.com
Địa chỉ tên miền: xenangtuson.com
Người chịu trách nhiệm: NGỤY NGỌC SƠN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và vận tải Tú Sơn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106810734
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Hải Bối, X. Hải Bối, H. Đông Anh, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982432893

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm