THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hoa Hoa Company
Địa chỉ tên miền: hoahoa.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quang Khải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hoa Hoa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101148926
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 335 Trương Định, Hoàng Mai
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436626402

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm