THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://hailongglass.vn/
Địa chỉ tên miền: hailongglass.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN QUANG HOÀNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hải Long
MST/ĐKKD/QĐTL: 0500417176
Trụ sở Doanh nghiệp: Tiểu khu Mỹ Lâm. Thị trấn Phú Xuyên, H. Phú Xuyên, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988620813

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm