THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Backup của pcmax
Địa chỉ tên miền: 3a.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Thị Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101857129
Trụ sở Doanh nghiệp: 14 Lê Thanh Nghị
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436288406

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm