THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhuathanhluan.com
Địa chỉ tên miền: nhuathanhluan.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Luân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhựa Thành Luân
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108375149
Trụ sở Doanh nghiệp: Đội 8, X. Dân Hòa, H. Thanh Oai, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0987188882

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm