THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Dầu Olive tổng hợp Cang Hsing - Taiwan
Địa chỉ tên miền: dauoliutonghop.com
Người chịu trách nhiệm: Trầm Vinh Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tấn Long
MST/ĐKKD/QĐTL: 0315274653
Trụ sở Doanh nghiệp: 97 Nguyễn Chí Thanh, P. 16, Q. 11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0916812385

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm